algemene voorwaarden

"Verdraaid!" staat in deze algemene voorwaarden voor "Jan Steenackers bv" met ondernemingsnr BE0599.988.253.


Deelname aan een cursus of workshop gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

In een keramiekatelier kan altijd iets misgaan. Het samenspel van klei, water en vuur kan leiden tot aangename en helaas soms minder aangename verrassingen.


Verdraaid! is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, diefstal van werk.

Laat waardevolle spullen, juwelen, horloges, handtassen, jassen zoveel mogelijk thuis of in je wagen. Verdraaid! is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

Ovens en kleipersen worden uitsluitend door Verdraaid! bediend. Alle grondstoffen en glazuren kunnen pas na akkoord van Verdraaid! worden gebruikt.


Deelnemen aan een cursus/workshop betekent ook dat binnen de duur van iedere les iedereen zijn/haar draaischijf, het gebruikte materiaal en het atelier kuist en opruimt.

Zorg er voor dat ieder werkstuk dat in het atelier blijft herkenbaar met je naam wordt gesigneerd.

Wil je je werk vochtig genoeg houden om het de volgende lessen nog te kunnen bewerken, dan dien je dit zelf met plastic te verpakken. Verdraaid! zal je hierbij bijstaan.


Betaling dient onmiddellijk na onze bevestigingsmail van je inschrijving te gebeuren : je plaats blijft 7 dagen voor jou gereserveerd. We vragen je om binnen die tijd te betalen om je inschrijving definitief vast te leggen. Na die tijd vervalt bij niet-betaling je inschrijving en wordt je plaats opnieuw beschikbaar gesteld.

Een cursusreeks of workshop gaat pas door bij voldoende inschrijvingen. Bij annulatie door Verdraaid, omwille van te weinig inschrijvingen wordt het reeds gestorte bedrag integraal terugbetaald.


Indien je minstens 30 dagen voor het begin van de workshop annuleert, betalen we graag je inschrijvingsgeld terug.

Annuleer je minder dan 30 dagen voor het begin van de workshop : enkel en alleen als iemand je plaats kan innemen, betalen we je inschrijvingsgeld terug  zodra we het inschrijvingsgeld van je vervanger/vervangster hebben ontvangen. Verwittig ons via mail en dan regelen we dit zo.

Eens een lessenreeks gestart, kan deze niet meer naar een andere persoon worden overgedragen en gebeurt er geen terugbetaling meer.

Een gemiste les kan niet later worden ingehaald en wordt niet terugbetaald.


Wanneer door omstandigheden Verdraaid! een workshop/cursus/les dient te annuleren, wordt deze terugbetaald, tenzij in overleg een andere datum wordt gevonden.


Alles wat een een deelnemer laat biscuitbakken zal worden verrekend aan 11 €/kg, gewogen na de biscuitbak, ongeacht of dit al dan niet in het atelier van Verdraaid! wordt geglazuurd en hooggestookt. Ga bewust om met grondstoffen en energie.